BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH – MÀN HÌNH CÁC DÒNG SMARTPHONE

(GIÁ DƯỚI ĐÂY CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY VÀ BẢO HÀNH)

THAY MẶT KÍNH IPHONE
GIÁ
Thay mặt kính iPhone X LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPhone 8 LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPhone 8 Plus LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPhone 7G 350.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 Plus 550.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính iPhone 6S 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S Plus 300.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 Plus 300.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính iPhone 5S 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5C 100.000đ
Thay mặt kính iPhone SE 200.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính iPhone 4S 100.000đ
Thay mặt kính iPhone 4 100.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH IPHONE
GIÁ
Thay màn hình iPhone X LIÊN HỆ
Thay màn hình iPhone 8 LIÊN HỆ
Thay màn hình iPhone 8 Plus LIÊN HỆ
Thay màn hình iPhone 7G (Chính Hãng) 1.900.000đ
Thay màn hình iPhone 7 Plus (Chính Hãng) 2.600.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình iPhone 6S Plus (Chính Hãng) 2.100.000đ
Thay màn hình iPhone 6S (Chính Hãng) 1.100.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình iPhone 6 Plus (Chính Hãng) 1.200.000đ
Thay màn hình iPhone 6G (Chính Hãng) 750.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình iPhone 5S (Chính Hãng) 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5 (Chính Hãng) 600.000đ
Thay màn hình iPhone SE (Chính Hãng) 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5C (Chính Hãng) 600.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình iPhone 4S (Chính Hãng) 300.000đ
Thay màn hình iPhone 4 (Chính Hãng) 300.000đ
THAY MẶT KÍNH IPAD
GIÁ
Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 300.000đ
Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 300.000đ
Thay mặt kính cảm ứng iPad 4 350.000đ
Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 500.000đ
Thay mặt kính iPad Air 2 700.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 400.000đ
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 450.000đ
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 500.000đ
Thay mặt kính iPad Mini 4 700.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính iPad Pro 9.7″ LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPad Pro 12.7″ LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPad Pro 9.7″ LIÊN HỆ
Thay mặt kính iPad Pro 12.7″ LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY PIN IPHONE
GIÁ
Thay pin iPhone 4 80.000đ
Thay pin iPhone 4S 80.000đ
Thay pin iPhone 5 100.000đ
Thay pin iPhone 5S 100.000đ
Thay pin iPhone 6 200.000đ
Thay pin iPhone 6 Plus 250.000đ
Thay pin iPhone 6S 250.000đ
Thay pin iPhone 6s Plus 300.000đ
THAY PIN IPAD
GIÁ
Thay pin iPad 2 400.000đ
Thay pin iPad 3 400.000đ
Thay pin iPad 4 500.000đ
——————————————————————————————————-
Thay pin iPad Air 600.000đ
Thay pin iPad Air 2 700.000đ
——————————————————————————————————-
Thay pin iPad Mini 1 400.000đ
Thay pin iPad Mini 2 500.000đ
Thay pin iPad Mini 3 550.000đ
Thay pin iPad Mini 4 600.000đ

THAY MẶT KÍNH SAMSUNG GIÁ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 400.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 i9300/T999/i747 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 Active G870 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Active G890 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge 750.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus 1.250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge 850.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus 1.200.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 LIÊN HỆ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 -2015 /A3000 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 -2016 /A3100 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 -2017 /A3200 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 -2015 /A5000 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 -2016 /A5100 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 -2017 /A7200 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 -2015 /A7000 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 -2016 /A7100 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 -2017 /A7200 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8  400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 -2017  400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9  350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 -2016 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro -2016 500.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 /E500 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 /E700 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy V /G313 300.000đ
——————————————————————————————————-
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J  700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J100_2015 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J1/J120 _2016 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 /J200_2016 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 /J320_2016 250.00đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3_2017 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro /J330 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 /J500H_2015 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 /J510_2016 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J500F (pb nước ngoài) 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime  300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5_2017 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro  LIÊN HỆ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 /J700H_2015 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 /J710_2016 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7_2017 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime /G610 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 /J700F (pb nước goài) 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha 250.000đ
Thay mặt kính Samsung G530/ G531 300.000đ
——————————————————————————————————-
Thay cảm ứng Samsung On 5 350.000đ
Thay cảm ứng Samsung On 7 350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy J1  350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Win I8552  300.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9152  450.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9200  600.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9205 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung Dous I8262  350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy V G313  250.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy G360/ G361 250.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH SAMSUNG GIÁ
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro 2.400.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge 3.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus 4.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge 3.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 4.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus 4.600.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3  1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4  2.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 LIÊN HỆ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2016 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2017  2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2016  2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7  2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2016  2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2017 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8  3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Pro 2.300.000đ
——————————————————————————————————-
Thay màn hình Samsung Galaxy J100_2015 350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1 /J120_2016 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 /J200_2016 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime  700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3/J320_2016  1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5  1.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016  1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2017 LIÊN HỆ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Pro  LIÊN HỆ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 /J710_2016 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J  1.800.000đ

THAY MẶT KÍNH SONY
GIÁ
Thay cảm ứng Sony Z / C6602 / C6603 300.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1 / C6902 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1 Compact 350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z1S Tmobile  400.000đ
Thay cảm ứng Sony Z2  350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z2a, ZL2  400.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Sony Z3 Đen  350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3 Trắng  400.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3 Compact  350.000đ
Thay cảm ứng Sony Z3V 450.000đ
Thay cảm ứng Sony Z4 / Z3+ 500.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5  500.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5 Compact  600.000đ
Thay cảm ứng Sony Z5 Premium  600.000đ
Thay cảm ứng Sony Z Ultra  550.000đ
———————————————————————————
Thay kính Sony XA  300.000đ
Thay kính Sony XA Ultra  400.000đ
Thay kính Sony XA 1 LIÊN HỆ
Thay kính Sony XA 1 Ultra  LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay kính Sony XZ  400.000đ
Thay kính Sony XZ 1 LIÊN HỆ
Thay kính Sony XZs LIÊN HỆ
Thay kính Sony XZ Premium LIÊN HỆ
Thay kính Sony X  350.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Sony C3/ C2502  350.000đ
Thay cảm ứng Sony C4  400.000đ
Thay cảm ứng Sony C5  550.000đ
Thay cảm ứng Sony C5 Ultra  550.000đ
Thay cảm ứng Sony C2305  300.000đ
Thay cảm ứng Sony C5502 / ZR/ SO_04E  350.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Sony E3  300.000đ
Thay cảm ứng Sony E4  350.000đ
Thay cảm ứng Sony E5  700.000đ
Thay cảm ứng Sony M  300.000đ
Thay cảm ứng Sony M2 / D2302 / D2306 250.000đ
Thay cảm ứng Sony M2 Aqua  250.000đ
Thay cảm ứng Sony M4  350.000đ
Thay mặt kính Sony M5/ E5603/ M5 Dual 400.000đ
Thay cảm ứng Sony M5/ E5603/ M5 Dual  600.000đ
Thay cảm ứng Sony T2 Ultra  400.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH SONY
GIÁ
Thay màn hình Sony Z/ C6602/ C6603 750.000đ
Thay màn hình Sony Z1/ C6902  750.000đ
Thay màn hình Sony Z1 Compact  700.000đ
Thay màn hình Sony Z1S Tmobile  900.000đ
Thay màn hình Sony Z2  900.000đ
Thay màn hình Sony Z2A/ ZL2 1.300.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Sony Z3 Đen 900.000đ
Thay màn hình Sony Z3 Trắng   950.000đ
Thay màn hình Sony Z3 Compact  900.000đ
Thay màn hình Sony Z3V   1.150.000đ
Thay màn hình Sony Z4 / Z3+ 1.050.000đ
Thay màn hình Sony Z5/ E6603/ E6633  1.110.000đ
Thay màn hình Sony Z5 Compact  1.000.000đ
Thay màn hình Sony Z5 Premium/ E6853 1.300.000đ
Thay màn hình Sony Z Ultra  1.000.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Sony XA  950.000đ
Thay màn hình Sony XA Ultra  1.650.000đ
Thay màn hình Sony X  1.350.000đ
Thay màn hình Sony XA 1 LIÊN HỆ
Thay màn hình Sony XA 1 Ultra LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay màn hình Sony XZ 1.900.000đ
Thay màn hình Sony XZ 1  LIÊN HỆ
Thay màn hình Sony XZs LIÊN HỆ
Thay màn hình Sony XZ Premium  LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay màn hình Sony C2305 700.000đ
Thay màn hình Sony C5502/ ZR/ SO_04E 850.000đ
Thay màn hình Sony C3/ C2502  950.000đ
Thay màn hình Sony C4  800.000đ
Thay màn hình Sony C5  1.200.000đ
Thay màn hình Sony C5 Ultra  1.200.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Sony E3  850.000đ
Thay màn hình Sony E4  900.000đ
Thay màn hình Sony M/ C1904/ C2004  800.000đ
Thay màn hình Sony M2/ D2302/ D2306 650.000đ
Thay màn hình Sony M2 Aqua 650.000đ
Thay màn hình Sony M4 800.000đ
Thay màn hình Sony M5  900.000đ
Thay màn hình Sony T2 Ultra  900.000đ

THAY MẶT KÍNH, CẢM ỨNG OPPO
GIÁ
Thay cảm ứng Oppo A71 LIÊN HỆ
Thay cảm ứng Oppo F1/ A35 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo F1S/ A59 300.000đ
Thay mặt kính Oppo F1 Plus/ X9009  400.000đ
Thay mặt kính Oppo F3 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Oppo F3 Lite /A57 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Oppo F3 Plus LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay mặt kính Oppo R5/ R8106  300.000đ
Thay cảm ứng Oppo R5/ R8106  700.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Lite  400.000đ
Thay cảm ứng Oppo R7 Lite  900.000đ
Thay mặt kính Oppo R7 Plus  450.000đ
Thay mặt kính Oppo R7S  450.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Oppo Joy 3/ A11W  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Mirror 3/ R3001  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Mirror 5/ A51W  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 3/ R831  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 5/ R1201  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 7/ A33W  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo Neo 9/ A37  350.000đ
Thay cảm ứng Oppo N1  650.000đ
Thay cảm ứng Oppo N1 Mini  500.000đ
Thay cảm ứng Oppo N3/ R5206  650.000đ
Thay cảm ứng Oppo R811  350.000đ
Thay cảm ứng Oppo R815  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R817  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R819  300.000đ
Thay cảm ứng Oppo R821  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R827  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R829  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R1001  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R2001  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R8001 250.000đ
Thay cảm ứng Oppo R8113  400.000đ
Thay cảm ứng Oppo R9007  400.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Oppo X807  300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X805  300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X909 300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X9006/ X9007  300.000đ
Thay cảm ứng Oppo X9076  350.000đ
Thay cảm ứng Oppo U707  250.000đ
Thay cảm ứng Oppo U7015  400.000đ
Thay cảm ứng Oppo T703  400.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH OPPO
GIÁ
Thay màn hình Oppo F1/ A35  700.000đ
Thay màn hình Oppo F1S/ A59  750.000đ
Thay màn hình Oppo F1 Plus/X9009  2.200.000đ
Thay màn hình Oppo R5/ R8106  1.600.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Lite  1.900.000đ
Thay màn hình Oppo R7 Plus  2.400.000đ
Thay màn hình Oppo R7S  2.200.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Oppo Joy 3/A11W 550.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 3/R3001  650.000đ
Thay màn hình Oppo Mirror 5/ A51W  700.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 3/ R831  600.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 5/ R1201  600.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 7/A33W 650.000đ
Thay màn hình Oppo Neo 9/A37 900.000đ
Thay màn hình Oppo N1  1.400.000đ
Thay màn hình Oppo N1 Mini  900.000đ
Thay màn hình Oppo N3/ R5206 1.400.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Oppo R811 650.000đ
Thay màn hình Oppo R815  550.000đ
Thay màn hình Oppo R817  650.000đ
Thay màn hình Oppo R819  550.000đ
Thay màn hình Oppo R821  550.000đ
Thay màn hình Oppo R827  600.000đ
Thay màn hình Oppo R829  650.000đ
Thay màn hình Oppo R1001  550.000đ
Thay màn hình Oppo R2001  600.000đ
Thay màn hình Oppo R8001  650.000đ
Thay màn hình Oppo R8113  600.000đ
Thay màn hình Oppo R9007  650.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Oppo X807  650.000đ
Thay màn hình Oppo X805  600.000đ
Thay màn hình Oppo X909  750.000đ
Thay màn hình Oppo X9006/ X9007 750.000đ
Thay màn hình Oppo X9076  1.000.000đ
Thay màn hình Oppo U707  750.000đ
Thay màn hình Oppo U7015  600.000đ
Thay màn hình Oppo T703  700.000đ

THAY CẢM ỨNG LG
GIÁ
Thay cảm ứng LG F180 350.000đ
Thay cảm ứng LG F220  450.000đ
Thay cảm ứng LG F240  300.000đ
Thay cảm ứng LG F310 550.000đ
Thay cảm ứng LG F350  500.000đ
Thay cảm ứng LG F400  400.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng LG G2 F320  300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 D800, D802, D805  300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 Verizon S980  300.000đ
Thay cảm ứng LG G2 Mini (D618)  500.000đ
Thay cảm ứng LG G2 ISAI 700.000đ
Thay cảm ứng LG G3 D855, F400  400.000đ
Thay cảm ứng LG G3 Plus, D885 550.000đ
Thay mặt kính LG G4/ H810/ H811 350.000đ
Thay mặt kính LG G4 Stylus/ H540  400.000đ
Thay mặt kính LG G5/ H840  750.000đ
———————————————————————————
Thay mặt kính LG Magna/ H502F/ H500F 300.000đ
Thay cảm ứng LG Nexus 4/ E960  350.000đ
Thay mặt kính LG Nexus 5  300.000đ
Thay mặt kính LG Nexus 6  900.000đ
Thay cảm ứng LG E975  350.000đ
Thay mặt kính LG D295  300.000đ
Thay mặt kính LG K7 / X210DS  350.000đ
Thay mặt kính LG K10/ K410 300.000đ
Thay mặt kính LG V10/ H960  400.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH LG
GIÁ
Thay màn hình LG F180  900.000đ
Thay màn hình LG F220  1.250.000đ
Thay màn hình LG F240  650.000đ
Thay màn hình LG F310  1.300.000đ
Thay màn hình LG F350  1.300.000đ
Thay màn hình LG F400  1.000.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình LG G2 F320  900.000đ
Thay màn hình LG G2 D800, D802, D805 900.000đ
Thay màn hình LG G2 Verizon S980  900.000đ
Thay màn hình LG G2 ISAI  1.300.000đ
Thay màn hình LG G3 D855, F400  900.000đ
Thay màn hình LG G3 Plus, D885  1.300.000đ
Thay màn hình LG G4/ H810/ H811  1.150.000đ
Thay màn hình LG G4 Stylus 1.400.000đ
Thay màn hình LG G5/ H840 2.300.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình LG Nexus 4/ E960 900.000đ
Thay màn hình LG Nexus 5 900.000đ
Thay màn hình LG Nexus 6  3.700.000đ
Thay màn hình LG Magna/ H502F/ H500F 900.000đ
Thay màn hình LG D295  1.000.000đ
Thay màn hình LG E975  900.000đ
Thay màn hình LG K7 / X210DS  1.200.000đ
Thay màn hình LG K10/ K410  1.100.000đ
Thay màn hình LG V10/ H960  1.900.000đ

THAY MẶT KÍNH, CẢM ỨNG XIAOMI GIÁ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 400.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4 400.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 6 800.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi M 4C 400.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4i 550.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S 550.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 600.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi 5s Plus 1.000.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 6 1.000.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Pad 1.100.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Pad 2 1.200.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note 500.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi Note Pro 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note Plus LIÊN HỆ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note 2 1.000.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi MIX 2 1.000.000đ
Thay mặt kính Xiaomi Mi Max Pro 700.000đ
—————————————————————————-
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Pro 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 400.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2 350.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3 Pro 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4 700.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4G 500.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note Prime 500.000đ
—————————————————————————-
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 2 500.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 2 Prime 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 2 Pro 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 2A 450.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 Pro 700.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3S 500.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3s Prime 600.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3X 500.000đ
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 4X 250.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH XIAOMI
GIÁ
Thay màn hình Xiaomi Mi3 600.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi4 600.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi4A 550.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi4S 550.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi4C 700.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi5 800.000đ
Thay màn hình Xiaomi Mi Note 800.00đ
Thay màn hình Xiaomi MiMax 1.200.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4X LIÊN HỆ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 700.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3 750.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3 pro 750.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4 800.000đ
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4X 800.000đ

THAY MẶT KÍNH, CẢM ỨNG HTC GIÁ
Thay mặt kính HTC Google Pixcel 2 1.000.000đ
Thay mặt kính HTC Google Nexus 9 900.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng HTC 8X 300.000đ
Thay cảm ứng HTC 8S  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 1 Sim  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 2 Sim  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Mini (HTC M4) 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 1 Sim  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 2 Sim  350.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8 Mini  400.000đ
Thay cảm ứng HTC One M9  400.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng HTC One E8  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One E9/ E9 Plus 400.000đ
Thay cảm ứng HTC One SV  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One SU  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One XL  350.000đ
Thay cảm ứng HTC One X  300.000đ
Thay cảm ứng HTC One X+ 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Max  500.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng HTC Disire 616  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 620  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 626  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 700  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 800  500.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 N  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 G  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 H  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 W  350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 820  400.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 826  350.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MÀN HÌNH HTC
GIÁ
Thay màn hình HTC 8S 500.000đ
Thay màn hình HTC 8X  600.000đ
Thay màn hình HTC One 1 Sim  600.000đ
Thay màn hình HTC One 2 Sim  700.000đ
Thay màn hình HTC One Mini(HTC M4)  650.000đ
Thay màn hình HTC One M7 1 Sim  600.000đ
Thay màn hình HTC One M7 2 Sim  700.000đ
Thay màn hình HTC One M8  750.000đ
Thay màn hình HTC One M8 Mini 1.200.000đ
Thay màn hình HTC One M9  1.000.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình HTC One E8  750.000đ
Thay màn hình HTC One E9/ E9 Plus 1.000.000đ
Thay màn hình HTC One SV  550.000đ
Thay màn hình HTC One SU  950.000đ
Thay màn hình HTC One X  650.000đ
Thay màn hình HTC One X+  650.000đ
Thay màn hình HTC One Max  1.000.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình HTC Disire 616  800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 620  700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 626  600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 700  750.000đ
Thay màn hình HTC Disire 800  900.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 N  700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 G  700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 H  700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 W 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 820  800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 826  700.000đ

THAY CẢM ỨNG ASUS
GIÁ
Thay cảm ứng FonePad Note 6 /ME560 500.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7 /FE170CG /K012  400.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7 /ME371 /K004   400.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7 /ME372/ K00E 450.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7 /ME175KG /K00Z/K00S  350.000đ
Thay cảm ứng FonePad 7 /ME176  600.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad /ME172 /KOW  400.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad HD 7 /ME173 /K00B  350.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 7 /ME176 600.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 8 /ME180 /K00L  400.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 8 /ME181 /K011 450.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10 /ME102A /K00F  400.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10 /ME302C /K001 1.000.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10 FHD /ME302KL /K005 1.000.000đ
Thay cảm ứng Memo Pad 10 /ME103  900.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Asus TF101  600.000đ
Thay cảm ứng Asus TF201  650.000đ
Thay cảm ứng Asus TF300  850.000đ
Thay cảm ứng Asus TF600  900.000đ
Thay cảm ứng Asus TF810 /K00L  900.000đ
Thay cảm ứng Asus ME171  800.000đ
Thay cảm ứng Asus ME172 /K0W 400.000đ
Thay cảm ứng Asus ME173X 350.000đ
Thay cảm ứng Asus ME175 /K00S /K00Z 350.000đ
Thay cảm ứng Asus ME181  700.000đ
Thay cảm ứng Asus ME370T  700.000đ
———————————————————————————
Thay cảm ứng Asus Google Nexus 7 /2012 /ME370  450.000đ
Thay cảm ứng Asus Google Nexus 7 /2013 /ME571 500.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 2 /ZE500ML /Z008D (ZE550ML)/Z00AD (ZE551ML) 350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 2 Laser 5.0 (ZE500KL) 350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 2 Laser 5.5″ (ZE550KL) 400.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 3 Max 400.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 4 250.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 4.5  350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 5 250.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone 6 350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone C 300.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone Go 4.5″ /ZB452KG 450.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone Go 5.0″ /ZC500TG 350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone Selfie /ZD551KL 450.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenfone Max /ZC550KL 350.000đ
Thay cảm ứng Asus Zenpad 2 /A68 (Điện thoại + Tab)  450.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY CẢM ỨNG ASUS
GIÁ
Thay màn hình FonePad 7/ FE170CG/ K012 750.000đ
Thay màn hình FonePad 7/ ME371/ K004   900.000đ
Thay màn hình FonePad7/ME175KG/K00Z/K00S 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad/ ME172/ KOW 1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad HD 7/ME173/ K00B  1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad 7/ ME176  1.000.000đ
Thay màn hình Memo Pad 8/ ME180/ K00L
1.200.000đ
———————————————————————————
Thay màn hình Asus TF101   1.300.000đ
Thay màn hình Asus TF201  1.300.000đ
Thay màn hình Asus TF300 1.600.000đ
Thay màn hình Asus TF600  1.600.000đ
Thay màn hình Asus TF810  1.600.000đ
Thay màn hình Asus ME180/K00L (Đen -Trắng)  1.000.000đ
Thay màn hình Asus ME181  1.000.000đ
Thay màn hình Asus ME370T  1.200.000đ
Thay màn hình Asus ME560  1.500.000đ

THAY MẶT KÍNH NOKIA LUMIA
GIÁ
Thay mặt Kính Nokia 3 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia 5 500.000đ
Thay mặt Kính Nokia 6 800.000đ
Thay mặt Kính Nokia 8 LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay mặt Kính Nokia Lumia 430 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 435 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 510 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 520 / 525 150.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 530 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 540 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 535 400.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 620 450.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 625 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 630 / 630 200.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 640 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 640 XL 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 720 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 730 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 800 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 810 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 820 450.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 830 500.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 900 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 920 500.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 925 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 928 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 930 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 950 XL LIÊN HỆ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 1020 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 1120 300.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 1320 500.000đ
Thay mặt Kính Nokia Lumia 1520 750.000đ
———————————————————————————
Thay mặt Kính Nokia X 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia X2 Dual 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia XL /RM-1030 350.000đ
Thay mặt Kính Nokia N9 350.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MẶT KÍNH SKY
GIÁ
Thay mặt kính Sky A830 250.000đ
Thay mặt kính Sky A840 500.000đ
Thay mặt kính Sky A850 500.000đ
Thay mặt kính Sky A860 600.000đ
Thay mặt kính Sky A870 750.000đ
Thay mặt kính Sky A880 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Sky A900 700.000đ
Thay mặt kính Sky A890 700.000đ
Thay mặt kính Sky A910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAY MẶT KÍNH LENOVO
GIÁ
Thay mặt kính Lenovo A60+ 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A60K 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A308 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A316i 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A319 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A328 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A369 200.000đ
Thay mặt kính Lenovo A385 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A390 250.000đ
Thay mặt kính Lenovo A516 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A526 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A529 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A536 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A670 250.000đ
Thay mặt kính Lenovo A680 250.000đ
Thay mặt kính Lenovo A706 250.000đ
Thay mặt kính Lenovo A780 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A820 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A850 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A859 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo A860 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo A880 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo A1000 Mobile 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo A2010 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo A5000 Mobile 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo A6000 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo A6020 /K5 Plus 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo A7000 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo A7000-A LIÊN HỆ
———————————————————————————
Thay mặt kính Lenovo K3 Note  400.000đ
Thay mặt kính Lenovo K4 Note /A7010 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo K860 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo K900 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo K910 400.000đ
———————————————————————————
Thay mặt kính Lenovo Vibe /P1M  400.000đ
Thay mặt kính Lenovo Vibe S1 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo Vibe X2 400.000đ
———————————————————————————
Thay mặt kính Lenovo P1 /P1A2 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo P70A /P70 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo P770 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo P780 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo Phab Plus PB1-770M LIÊN HỆ
Thay mặt kính Lenovo PHab PB1-750  600.000đ
———————————————————————————
Thay mặt kính Lenovo S60 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo S90 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo S560 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo S580 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo S650 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo S660 250.000đ
Thay mặt kính Lenovo S820 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo S850 300.000đ
Thay mặt kính Lenovo S860 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo S880  300.000đ
Thay mặt kính Lenovo S890 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo S920  400.000đ
Thay mặt kính Lenovo S930 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo S960 /S968  400.000đ
———————————————————————————
Thay mặt kính Lenovo Tab A2019/ Idea tab 9.0″ LIÊN HỆ
Thay mặt kính Lenovo Tab A2107 /A2207 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A3000 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A3300 400.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A3500 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A5000 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A5500 450.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab A7600/ A10-70 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab 2 A7-10F 350.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab 2 A7-30F LIÊN HỆ
Thay mặt kính LenovoTab 2 A8-50F 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab S5000 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Lenovo Tab S8-50 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo Tab K3011w LIÊN HỆ
Thay mặt kính Lenovo Yoga Tablet 8 B6000 500.000đ
Thay mặt kính Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Lenovo Yoga 830 LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay mặt kính HUAWEI
GIÁ
Thay mặt kính Huawei S8-701u 650.000đ
Thay mặt kính Huawei GR5 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Huawei P8 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Huawei P9 LIÊN HỆ
Thay mặt kính Huawei P8 lite LIÊN HỆ
Thay mặt kính Huawei MediaPad T1 (S8-701U) 8.0 inch 400.000đ
Thay mặt kính Huawei Nova 2i  LIÊN HỆ
Thay mặt kính Huawei Maimang LIÊN HỆ