Hệ thống bán lẻ và sửa chữa Smartphone Asmart

Trực thuộc: DNTN Android Việt
Trụ sở chính: 131 Lê Trọng Tấn Đà nẵng

Hệ thống bán lẻ

Chi nhánh 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng – 090 567 4325
Chi nhánh 2: 173 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng – 0905 035 628
Chi nhánh 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM – 0708 43 44 43
Hotline: 1900 63 65 94

Trung Tâm Bảo Hành & Sửa Chữa

Chi nhánh 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng – 090 567 4325
Chi nhánh 2: 204 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng – 0905 035 309
Chi nhánh 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM – 0708 43 44 43
Hotline: 1900 63 65 94