Nguyên Bộ Màn Hình Samsung Note 2

Bảo hành: 1 tháng