Nguyên Bộ Màn Hình Samsung Note 5

Bảo hành: 1 tháng